Wojciech Skurkiewicz, Cezary Gmyz, Grzegorz Górny, Marcin Roszkowski, Paweł Bobołowicz – Popołudnie Wnet – 20.12.2021 r.

Popołudnia Wnet można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 na: www.wnet.fm oraz w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy.

Goście „Popołudnia Wnet”:

Wojciech Skurkiewicz – wiceminister obrony narodowej

Cezary Gmyz – korespondent TVP w Niemczech

Joanna Miziołek – dziennikarka tygodnika „Wprost”

Grzegorz Górny – publicysta

Marcin Roszkowski – prezes Instytutu Jagiellońskiego

Paweł Bobołowicz – korespondent Radia Wnet na Ukrainie


Prowadzący: Łukasz Jankowski

Realizator: Franciszek Żyła


Wojciech Skurkiewicz / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Wojciech Skurkiewicz informuje o działaniach wyjaśniających okoliczności dezercji służącego niedawno na granicy polsko-białoruskiej Emila Czeczko. Jak wskazuje, istniało wiele przesłanek, które powinny były skłonić przełożonych szeregowego do jego usunięcia z armii. Kierownictwo MON oczekuje na raport Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Poruszony zostaje ponadto temat polskiego przemysłu zbrojeniowego.  Zdaniem wiceministra Skurkiewicza sektor ten systematycznie się rozwija. Niemniej, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb Wojska Polskiego.


fot. flickr

Cezary Gmyz o działaniach Romana Giertycha. których celem jest uniknięcie konfrontacji z polskim wymiarem sprawiedliwości.


Budynek TVN, Warszawa/ Foto. Wistula/CC BY-SA 4.0

Joanna Miziołek komentuje uchwalenie nowelizacji ustawy medialnej. Ocenia, że zmuszanie koncernu Discovery do sprzedaży udziałów w TVN jest policzkiem wymierzonym Stanom Zjednoczonym. Zdaniem dziennikarki jest to działanie niewłaściwe, zwłaszcza w kontekście napięć za naszą wschodnią granicą.


Fot. Przykuta (CC A-S 3.0), Wikipedia

Grzegorz Górny mówi o „gorączce mesjańskiej”, jaka występowała niemal na całym starożytnym w świecie w okresie poprzedzającym narodzenie Jezusa Chrystusa.


Marcin Roszkowski / fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

Marcin Roszkowski komentuje sytuację na światowym rynku energii. Prognozuje, że jej wysokie ceny mogą być dopiero początkiem problemu. Następnym etapem, w pesymistycznym scenariuszu, byłyby jej deficyty. Ekspert wskazuje, że konieczne jest spowolnienie procesu dekarbonizacji Europy.


Paweł Bobołowicz komentuje pierwsze spotkanie prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy w formule Trójkąta Lubelskiego, które odbyło się w Hucie na południowym zachodzie Ukrainy.  Zadeklarowano współdziałanie przeciwko agresywnej postawie Rosji oraz dążenie do rozszerzenia NATO na wschód.

 

 

Komentarze