Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Prof. Eugeniusz Gatnar, Michał Kłosowski, Marlena Maląg, Marek Chądzyński – Popołudnie WNET – 18.02.2020 r.

Popołudnia WNET można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 na: www.wnet.fm, 87.8 FM w Warszawie i 95.2 FM w Krakowie. Zaprasza Łukasz Jankowski.

Goście Popołudnia WNET:

prof. Eugeniusz Gatnar – ekonomista, Rada Polityki Pieniężnej;

Michał Kłosowski – sekretarz redakcji “Wszystko co najważniejsze”;

Marlena Maląg – minister rodziny pracy i polityki społecznej;

Marek Chądzyński – „Dziennik Gazeta Prawna”.


Prowadzący: Łukasz Jankowski

Wydawca: Jan Olendzki

Realizator: Marcin głos


Fot. Andrzej Barabasz / Wikipedia

Prof. Eugeniusz Gatnar twierdzi, że nie należy martwić się wzrostem inflacji, gdyż jest ona częsta przy tak wysokim wzroście gospodarczym, jaki występuje ostatnio w Polsce. Jednak warto powstrzymać powiększanie się tego wskaźnika. Gość „Popołudnia WNET’ uważa, że Rada Polityki Pieniężnej powinna podwyższyć stopy procentowe. Stwierdza, że polscy przedsiębiorcy bardzo dobrze sobie radzą w coraz trudniejszych warunkach rynkowych.  Ocenia, że należy chwilowo wstrzymać się z podwyższaniem płacy minimalnej.

Prof. Gatnar ubolewa nad faktem częstego zaciągania przez Polaków kredytów. Ocenia, że jest to działanie obarczone bardzo dużym ryzykiem: Kredyty należy brać w przemyślany sposób, nie zadłużać się pochopnie. W Polsce brakuje dobrej edukacji ekonomicznej.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego pozytywnie ocenia politykę społeczną rządu Zjednoczonej Prawicy. Mówi, że rozwiązania zastosowane w przez obecną władzę spotkały się z zainteresowaniem innych państw.

Poruszony zostaje również temat waluty euro. Prof. Gatnar ocenia, że z ekonomicznego punktu widzenia przyjmowanie wspólnej unijnej waluty byłoby w tym momencie niekorzystne dla polskiej gospodarki.

 

Papież Franciszek / Fot. Benhur Arcayan / Domena Publiczna

Michał Kłosowski komentuje adhortację apostolską „Querida Amazonia”, podsumowującą niedawne zgromadzenie Synodu Biskupów. Zwraca uwagę na uniwersalność papieskiego dokumentu i jego mocno polityczny charakter.  Adhortacja nie zawiera żadnych rewolucyjnych treści.

Poruszony zostaje również temat „drogi synodalnej”, próby zmiany sposobu zarządzania Kościołem, której inicjatorami są biskupi niemieccy. Michał Kłosowski odnotowuje, że hierarchowie z reszty świata coraz bardziej wyraźnie sprzeciwiają się postulatom biskupów znad Renu.

Michał Kłosowski zwraca również uwagę, że spekulacje na temat zniesienia celibatu przyniosły pewien pozytywny skutek – przyczyniły się do rozwoju debaty nad sensem kapłaństwa.

 

Marlena Maląg mówi o konieczności współpracy władz każdego szczebla w zakresie polityki prorodzinnej. Ocenia, że program Rodzina 500+ dobrze spełnia swoją rolę. Konieczne jest jednak opracowanie nowej strategii demograficznej państwa.  Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zwraca uwagę na konieczność rozbudowania sieci żłobków w Polsce.

Rozmówczyni Łukasza Jankowskiego zapewnia , że przenoszenie środków z różnych funduszy jest działaniem bezpiecznym z punktu widzenia obywateli, a finanse państwa są w bardzo dobrym stanie.

 

Źródło: Pixabay

Marek Chądzyński analizuje raport z wykonania budżetu państwa na rok 2019 r. Ocenia, że miniony rok zakończył się połowicznym sukcesem rządu. Przychody państwa z tytułu podatku VAT były niższe od przewidywanych. Rząd potrzebuje nowej koncepcji na uszczelnienie VAT-u: Przyzwyczailiśmy się do bardzo dobrych wyników gospodarczych, więc teraz zaczynamy wybrzydzać. 

Publicysta zgadza się z tezą, że zrównoważenie tegorocznego budżetu jest wynikiem sztuczek księgowych zastosowanych przez Radę Ministrów: Rząd stawia wszystko na jedną kartę; ryzykuje utratę wiarygodności. […] Nie rozumiem intencji, jakie stoją za ukrywaniem wydatków.

Zdaniem Marka Chądzyńskiego widoczne są już sygnały spowolnienia gospodarki naszego kraju. Gość „Popołudnia WNET” ocenia, że rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko było krokiem niepotrzebnym.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook