Prof. Maciej Szymanowski, Piotr Małecki, Cezary Kaźmierczak, Kacper Płażyński – Popołudnie Wnet – 05.10.2022 r.

Popołudnia Wnet można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 na: www.wnet.fm oraz w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie.

Goście „Popołudnia Wnet”:

prof. Maciej Szymanowski – dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Piotr Małecki – redaktor naczelny portalu Defence24

Jan Olendzki – dziennikarz Radia Wnet

Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Kacper Płażyński – poseł PiS

prof. Zbigniew Girzyński – poseł koła Polskie Sprawy


Prowadząca: Jaśmina Nowak, Łukasz Jankowski

Realizator: Daniel Chybowski


Prof. Maciej Szymanowski / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Profesor Maciej Szymanowski tłumaczy, z czego wynika zwłoka parlamentu Węgier w przeprowadzeniu ratyfikacji wejścia Szwecji i Finlandii do NATO. Wskazuje na to, że wakacje parlamentarne na Węgrzech są długie. Zapewnia, że Budapeszt w końcu zaakceptuje rozszerzenie Sojuszu. Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka relacjonuje, że Węgrzy przygotowują się na bardzo poważne perturbacje gospodarcze.


Piotr Małecki wskazuje, że zakończenie wojny na Ukrainie, po tym, jak rosyjska agresja zbliżyła politycznie Polskę i Ukrainę, doprowadzi do daleko idącego zacieśnienia więzi gospodarczych. Kijów będzie potrzebował ogromnego wsparcia w odbudowie kraju, w czym Polska może zarówno bardzo pomóc, jak i osiągnąć duże korzyści.


Prisztina, Kosowo | fot. Hanna Tracz

Jan Olendzki o pozytywnych wrażeniach z Kosowa oraz rozmowach z polskimi żołnierzami służącymi w tym kraju w ramach misji KFOR.


Cezary Kaźmierczak

Cezary Kaźmierczak zapewnia o obopólnej chęci współpracy Polski i Ukrainy w odbudowie niszczonego przez rosyjskich najeźdźców kraju. Ocenia, że polski rząd dobrze przygotowuje się do tego przedsięwzięcia.


Kacper Płażyński / Fot. Luiza Komorowska, Radio WNET

Kacper Płażyński wyraża nadzieję, że współpraca Prawa i Sprawiedliwości z Kukiz’15 będzie kontynuowana, pomimo pewnych opóźnień w pracach nad ustawą wprowadzającą instytucję sędziów pokoju.

Poseł PiS analizuje ponadto zjawisko umacniania się w krajach unijnych sił politycznych deklarujących asertywną politykę wobec Brukseli. Mówi też o wyzwaniach związanych z transportem węgla z portu w Gdańsku.


Zbigniew Girzyński / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Prof. Zbigniew Girzyński wskazuje na potrzebę stworzenia oferty politycznej dla osób o poglądach centrowych, a nie odnajdujących się w sporze PiS-PO i nieakceptujących polityki rozbudowanych świadczeń socjalnych.

Gość „Popołudnia Wnet” porusza też kwestię wojny na Ukrainie i sytuacji w Rosji. Wskazuje, że Putin zaczyna sobie zdawać sprawę, że może zostać usunięty ze szczytu władzy na Kremlu. Jak zauważa, słabną wpływy Moskwy w Azji Środkowej; Rosja musi to zaakceptować, jeżeli chce zachować siły do walki przeciw Ukrainie.

Komentarze