Prof. Piotr Grochmalski, dr Sławomir Ozdyk, Goran Andrijanić, Krzysztof Kolany – Popołudnie Wnet – 04.01.2023 r.

Plac Zamkowy w Warszawie, 27.12.2022 r., 06:40 | fot. Ksenia Parmańczuk

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Popołudnia Wnet”:

prof. Piotr Grochmalski – wykładowca Akademii Sztuki Wojennej

dr Sławomir Ozdyk – ekspert ds. terroryzmu i ekstremizmu politycznego

Krzysztof Kolany – analityk portalu Bankier.pl

Goran Andrijanić – komentator, publicysta

Jakub Szczepański – dziennikarz portalu Interia.pl


Prowadzący: Łukasz Jankowski

Realizator: Joanna Rejner


Profesor Piotr Grochmalski ocenia, że przywództwo wojskowe i polityczne państwa rosyjskiego zdaje sobie ze słabości militarnej. Stąd podstawową doktryną najeźdźców jest wyniszczanie infrastruktury ukraińskiej przez ciągłe ostrzały. Jak wskazuje ekspert, w Rosji rośnie napięcie wynikające z tego, że nie widać jasnej koncepcji dalszego prowadzenia wojny.

W ocenie rozmówcy Łukasza Jankowskiego porażka na Ukrainę doprowadzi Federację Rosyjską do bardzo głębokiego kryzysu.


Dr Sławomir Ozdyk relacjonuje, że w Sylwestra w Niemczech doszło do wydarzeń co najmniej równie niebezpiecznych, jak te z Kolonii w 2015 r. Miało miejsce wiele ataków na służby przy użyciu fajerwerków. Jak wskazuje ekspert, niemiecka policja jest powszechnie uważana za słabą, stąd biorą się tego typu zuchwałe i skrajnie niebezpieczne zachowania. Te i podobne wydarzenia, jak mówi dr Ozdyk, świadczą o niepowodzeniu prób asymilacji imigrantów.


Goran Andrijanić relacjonuje sytuację w Chorwacji po wprowadzeniu od 1 stycznia waluty euro. Już widać podwyżki cen, które nie ominęły najpotrzebniejszych towarów.

Chorwacja przystąpiła również do strefy Schengen, było to możliwe dzięki cofnięciu sprzeciwu Austrii.


Jakub Szczepański komentuje zawirowania na polskiej scenie politycznej związane z projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, opracowanym na potrzeby realizacji ustaleń z Komisją Europejską.


Krzysztof Kolany ocenia, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie nie jest zaskoczeniem.  Ubolewa nad tym, że RPP przestała walczyć z inflacją. Ocenia, że kontynuowanie takiej polityki poskutkuje utrzymywaniem się tego wskaźnika na wysokim poziomie nawet przez kilka lat.

Komentarze