Pół słupa w Barcelonie, pół w Warszawie – Radiowy Słup Ogłoszeniowy – 04.11.2022 r.

Katarzyna Fagasińska o spacerze po Powązkach pt. Niezwykłe Historie Miłosne. Ryszard Derdziński o tym, czy profesor Tolkien czerpał z Szekspira.

Małgorzata Kleszcz prosto z Barcelony odczytuje słup ogłoszeniowy spod Sagrada Familia.

Poprzednich audycji można wysłuchać tutaj.

Miłośników twórczości Tolkiena zapraszamy, by zajrzeli do Tolkieniady.

Komentarze