Pociąg do lata: Ostatnia stacja – Przemyśl wieńczy dzieło / 31.08.2023 r.

Redaktorzy Radia Wnet prowadzą najostatniejszą audycję z cyklu. A naszymi rozmówcami są dyrektor Muzeum Archidiecezji Przemyskiej oraz prezes teatru fredrowskiego.