Piotr Mateusz Bobołowicz, prof. Łukasz Hardt, Paweł Rakowski – Kurier w Samo Południe – 01.12.2022

Posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Łodzi

Audycję prowadzi Łukasz Jankowski.

Goście „Kuriera w Samo Południe”:

Piotr Mateusz Bobołowicz – dziennikarz Radio Wnet;

prof. Łukasz Hardt – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;

Paweł Rakowski – ekspert ds. bliskowschodnich.


Przemówienie Andrzeja Dudy na otwarciu posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi, podsumowującej polskie przewodnictwo w organizacji.


Piotr Mateusz Bobołowicz omawia wystąpienia prof. Zbigniewa Rau i Josepa Borella, którzy potępiają agresje Rosji na Ukrainę i zapowiadają uruchomienie kolejnych procedur wsparcia.


prof. Łukasz Hardt o nadchodzącym okresie postglobalizacji. Ocenia na jakim etapie obecnie są poszczególne regiony świata. Tłumaczy, jakie skutki będą miały procesy dezintegracji gospodarczej dla Polski. Ponadto, mówi o obawach podmiotów gospodarczych przed kryzysem inflacyjnym i recesją.


 

Paweł Rakowski mówi o wojnie gospodarczej Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Naświetla politykę zewnętrzną Chińskiej Republiki Ludowej i zauważa chęć stworzenia przestrzeni handlowej dla surowców energetycznych bez wiodącej roli jednego z partnerów. W tym celu przeprowadzają dywersyfikacje dostaw.

Komentarze