Piotr Cywiński, Piotr Zaremba, Jan Śpiewak, Marcin Horała - Popołudnie WNET - 02.04.2020 r. - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

 Piotr Cywiński, Piotr Zaremba, Jan Śpiewak, Marcin Horała – Popołudnie WNET – 02.04.2020 r.

Popołudnia WNET można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 na: www.wnet.fm, 87.8 FM w Warszawie i 95.2 FM w Krakowie. Zaprasza Łukasz Jankowski.

Goście Popołudnia WNET:

Maciej Jastrzębski – przegląd prasy arabskiej;

 Piotr Cywiński – dziennikarz, portal wPolityce, tygodnik „Sieci”;

Piotr Zaremba – dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna, Sieci;

Jan Śpiewak – warszawski działacz społeczny;

Marcin Horała –  sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK;


Prowadzący: Łukasz Jankowski

Wydawca: Jan Olendzki

Realizator: Marcin Głos


Fot. ze zbiorów Piotra Cywińskiego / Wikipedia

Piotr Cywiński omawia komentarze niemieckich mediów nt. planów przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Polsce metodą korespondencyjną. Publicysta ocenia, że podejście naszego zachodniego sąsiada do do spraw polskich nacechowane jest hipokryzją i obłudą: Jesteśmy ulubionym chłopcem do bicia dla prasy niemieckiej. Zwraca uwagę, że niedawno głosowanie korespondencyjne miało miejsce przy okazji wyborów lokalnych w Bawarii. Gość  „Popołudnia WNET” wytyka niekonsekwencję Koalicji Obywatelskiej, patrzącej niemal bezkrytycznie na Niemcy, a w tej konkretnej sprawie nie biorącej pod uwagę rozwiązań zastosowanych nad Renem.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego mówi również o wyroku TSUE ws. relokacji uchodźców przeciwko Polsce, Czechom, i Węgrom, oraz polityce UE wobec pandemii koronawirusa. Stwierdza, że Unia powinna „uderzyć się w piersi” za swoją bierną reakcję na kryzys.

 

Piotr Zaremba komentuje sytuację wokół wyborów prezydenckich. Ocenia, że korespondencyjna metoda głosowania tylko częściowo oddala obawy o bezpieczeństwo przeprowadzenia wyborów. Publicysta zwraca uwagę, że z punktu widzenia politycznego interesu Zjednoczonej Prawicy przekładanie wyborów wiąże się z ryzykiem porażki, jeżeli skala epidemii koronawirusa na jesieni przerośnie rząd.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego ocenia politykę restrykcji w związku z pandemią. Wskazuje na rozdźwięk między obowiązującymi ograniczeniami a koniecznością zwołania komisji wyborczych celem policzenia głosów. Jak ocenia publicysta, postawienie sprawy przez Jarosława Kaczyńskiego „na ostrzu noża” było błędem prezesa PiS. Mandat prezydenta wybranego w takich okolicznościach będzie bardzo słaby, a wyjście Porozumienia Jarosława Gowina z koalicji rządzącej wywoła poważny kryzys polityczny.

Jak twierdzi Piotr Zaremba, opozycja ma rację w kwestii wyborów, jednak nie potrafi przekonać społeczeństwa skoncentrowanego obecnie na innych problemach.

 

Przegląd prasy arabskiej autorstwa Macieja Jastrzębskiego:

 

Jan Śpiewak mówi o „zatrważających” danych ekonomicznych napływających w USA. Pracę straciło tam prawie 10 mln osób. Jak mówi gość „Popołudnia WNET”, amerykański plan antykryzysowy skupiony jest na ratowaniu wielkich biznesów, podobnie jak i w Polsce. Jan Śpiewak ubolewa nad brakiem mechanizmów solidarnościowych w UE. Postuluje zintensyfikowanie walki z rajami podatkowymi. Ocenia również, że jedyną metodą zażegnania kryzysu będzie zwiększenie zadłużenia państwa: Odpowiedzią na kryzys 1929 r. była demokracja i państwo dobrobytu. Jan Śpiewak krytykuje koncepcję prof. Jerzego Hausnera, który postuluje likwidację programu Rodzina 500+. Rozmówca Łukasza Jankowskiego przestrzega, że doprowadziłoby to do całkowitego załamania popytu wewnętrznego i pogłębienia zapaści.

Jan Śpiewak chwali zaangażowanie społeczeństwa polskiego w walkę z epidemią koronawirusa. Wskazuje jednak, że niejednokrotnie realizują oni zadania, które powinno spełniać państwo, a obecnie nie jest w stanie.

 

Marcin Horała odnosi się do wątpliwości dużej części społeczeństwa wobec sensowności przeprowadzania w maju wyborów prezydenckich. Ocenia, że należy w tej sytuacji wybrać „najmniej złe” rozwiązanie. Ubolewa nad tym, że opozycja postawiła ten temat w centrum debaty publicznej. Komentując doniesienia o możliwym buncie posłów Porozumienia podczas głosowania nad zmianami w kodeksie wyborczym, Marcin Horała wyraża nadzieję, że do tego nie dojdzie: To najgorszy możliwy moment na przesilenia rządowe. Wskazuje, że rozpad koalicji Zjednoczonej Prawicy spowodowałby konieczność przeprowadzenia w tym roku także wyborów parlamentarnych.

Gość „Popołudnia WNET” komentuje apel Władysława Kosiniaka-Kamysza o zawieszenie działań przygotowawczych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnemu. Wytyka prezesowi PSL ignorancję w kwestiach ekonomicznych. Przypomina, że publiczne inwestycje były w przeszłości skutecznym środkiem walki ze skutkami zapaści gospodarczej.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują

  1. Szanowny Panie Piotrze Cywiński oraz inni korespondencji z Niemiec, jak pp. Bogatko, Gmyz i inni.
    Jeżeli poświęcam swój czas na słuchanie korespondencji z zagranicy to nie po to aby Korespondent oburzał się na Niemców lub wyśmiewał ich hipokryzję. To ja potrafię zrobić bez Niego.
    Ale po to by przybliżył mi niemiecki punkt widzenia, wyjaśnił niemieckie racje.
    Np. gdy pani mecenas twierdzi, że Polska i Węgry złamały prawo w kwestii imigrantów – proszę podać argumentację prawną !!!
    Bo fakt, że ktoś anulował decyzję UE nie oznacza, że w czasie gdy obowiązywała nie można było działając wbrew niej złamać prawa.


Facebook