Paweł Lisiecki, Jan Krynicki, ks. prałat Józef Maj – Poranek WNET – 8 października 2018 r. z warszawskiej Pragi - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Paweł Lisiecki, Jan Krynicki, ks. prałat Józef Maj – Poranek WNET – 8 października 2018 r. z warszawskiej Pragi

Warszawa - Praga Północ / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Słuchajcie nas od 7.07 do 10.00 na www.wnet.fm

Goście Poranka WNET:

Wojciech Zabłocki – burmistrz Pragi Północ;

Paweł Lisiecki – poseł PiS;

Jan Krynicki – rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

Krzysztof Kunert – dziennikarz, reżyser;

Katarzyna Kuzko-Zwierz – kierownik w Muzeum Warszawskiej Pragi;

Kazimierz Abuna Gajowy – prezes Fundacji Fenicja;

Marcin Łaszczyński – członek IPN;

Anna Ciostek – mieszkanka Pragi Północ;

ks. Józef Maj – kapelan i członek Rady Fundacji „Żołnierzy Wyklętych”;

Zbigniew Lisiecki – działacz społeczny, Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński

Wydawca: Antoni Opaliński

Realizator: Karol Smyk


 

Część pierwsza:

Wojciech Zabłocki / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Kazimierz Abuna Gajowy opowiedział o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Coraz więcej syryjskich rodzin wraca do swoich domów z uchodźstwa. Zdaniem korespondenta wojna w Syrii zostanie zakończona, kiedy dojdzie do ugody pomiędzy Iranem a USA.

Wojciech Zabłocki o problemach i wyzwaniach jakie stoją przed Pragą Północ. Są nimi: dzika reprywatyzacja, niedogodności związane z terenami inwestycyjnymi oraz plany zagospodarowania przestrzeni dla rozwoju przemysłu w Warszawie.

 

Część druga: 

Zbigniew Lisiecki / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Anna Ciostek to mieszkanka Pragi Północ, która odniosła się do słów Wojciecha Zabłockiego dotyczących dzikiej reprywatyzacji.

Zbigniew Lisiecki opowiedział o swojej rodzinnej historii oraz o działalności Zrzeszenia Osób Objętych Dekretem Warszawskim. Jak czytamy na stronie http://www.dekretowiec.pl/ „W 1945 roku działaniem tzw. warszawskiego dekretu Bieruta nieruchomości w Warszawie zostały skomunalizowane, a następnie odrębnym aktem prawnym w 1950 r. znacjonalizowane. Nieruchomości były przejmowane sukcesywnie w innych terminach. Własność prywatna została przejęta bez odszkodowania. Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim – >>Dekretowiec<< jest organizacją apolityczną bez własnego zysku która: podejmuje działania, ażeby zmienić niekonstytucyjne prawo, upowszechnia wiedzę prawną, pomaga rozwiązać indywidualne przypadki, współpracuje z innymi zrzeszeniami i organizacjami”.

Wojciech Zabłocki odniósł się do słów Zbigniewa Lisieckiego.

 

Część trzecia: 

Antoni Opaliński / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Przegląd prasy Antoniego Opalińskiego.

Zbigniew Lisiecki wraz z Wojciechem Zabłockim kontynuowali rozmowę dotyczącą działalności Zrzeszenia Osób Objętych Dekretem Warszawskim. Ponadto Wojciech Zabłocki opowiedział o swojej kandydaturze w tegorocznych wyborach samorządowych.

Rozmowa z przechodniami ulicy Ząbkowskiej dotycząca oceny partii rządzącej oraz polskiej seny politycznej.

 

Część czwarta: 

Paweł Lisiecki / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

Paweł Lisiecki skomentował aferę podsłuchową, która wróciła ostatnio do łask mediów ze względu na zbliżające się wybory samorządowe. Na taśmach z restauracji „Sowa i Przyjaciele” znajdują się również nagrania z premierem Mateuszem Morawieckim. Zdaniem posła te nagrania w żaden sposób nie mogą uderzyć w premiera. Nie znalazło się na nich bowiem nic kompromitującego, a niektóre fragmenty mogą świadczyć o przyzwoitości prezesa Rady Ministrów.

Przegląd prasy Antoniego Opalińskiego.

 

Część piąta:

Bar Ząbkowski / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Katarzyna Kuzko-Zwierz opowiedziała o Muzeum Warszawskiej Pragi, które działa już od 10 lat. Więcej informacji na temat muzeum można znaleźć na stronie TUTAJ: „Muzeum Warszawskiej Pragi jest pierwszą placówką muzealną na prawym brzegu Wisły przy ul. Targowej 50/52, zlokalizowaną w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, z unikatowym zespołem modlitewni (zachowane polichromie), w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy)”.

Marcin Łaszczyński zachęcił do spaceru po historycznych uliczkach i miejscach na warszawskiej Pradze. Gość Radia WNET opowiedział również o archiwach dotyczących ofiar represji stalinowskich w Polsce znajdujących się obecnie w IPN-ie.

 

Część szósta:

Ks. Józef Maj / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Jan Krynicki opowiedział o skutkach kłopotów finansowych włoskiej firmy budowlanej „Astaldi”, która odpowiedzialna jest za realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych w naszym kraju. Włoskiej firmie zablokowano dostęp do konta, na którym znajdowały się środki na budowę m.in. warszawskiego metra i dróg kolejowych. Zdaniem gościa Radia WNET problemy włoskiego przedsiębiorstwa nie wpłyną na prace budowlane w Polsce, ponieważ wykonawca deklaruje dokończenie swoich kontraktów.

Ks. prałat Józef Maj opowiedział o problemach kościoła w Chinach. Jest on w ChRL podzielony na dwie wspólnoty: Kościół zewnętrzny, który działa oficjalnie, ale pod patronatem Stowarzyszenia Katolików Chińskich, podlegającej partii komunistycznej, oraz Kościół podziemny, którego członkowie są często oskarżani o działalność na niekorzyść państwa. Kościół w Chinach liczy około 100 milionów ludzi. „Jest głębokie niezrozumienie istoty Kościoła przez Chińczyków, którzy mają starą kulturę państwową. Większości w Chinach wydaje się, że autonomia Kościoła jest zagrożeniem dla państwa” – zaznaczył gość Poranka WNET.

 


Posłuchaj całego Poranka WNET!


 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook