Opowieść o Nieńcach – Uciśnione Narody Wschodu – 06.02.2024 r.

Nieńcy są syberyjskim ludem, który zamieszkuje północno-wschodnią część Europy, na północ od Komi.