Od zaciemnienia do wybuchu czyli historia zespołu Breakout w 55 rocznicę jego założenia

fot. Eustachy Kossakowski (CC)

O genezie zespołu Breakout, a więc o zespole Blackout opowiada Stan Borys. Dowiemy się jakie były początki Tadeusza Nalepy. Józef Skrzek opowie o swoich wspomnieniach związanych z Breakoutem.

Zespół Breakout został założony 1 lutego, z tym że 55 lat temu w Rzeszowie. Skład zespołu przez lata zmieniał się. Jego filarem był Tadeusz Nalepa, który wraz z Mirą Kubasińską tworzył zespół od początku.

 

Komentarze