Nasza w tym rola: o potrzebie zielonego konserwatyzmu

Gościem Radia Wnet jest Michał Wojtyło – wicedyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o potrzebie nowego podejścia do kwestii ochrony Ziemi.