Na początku był chaos – 08.02.2022 r. – prowadzi Milo Kurtis

W audycji wspomnienie o śp. Zbigniewie Namysłowskim.

Komentarze