MiŚ – myśli Prymasa Tysiąclecia i świadomość miłowania myślących przeciwnie – 02.02.2021

Świadomość miłowania myślących przeciwnie przyczynia się do więzi społecznych – mówi była Dyrektor Gimnazjum im. Kard. Wyszyńskiego w Prudniku-Ludmiła Lisowska.

Komentarze