MiŚ – mundurów nie zdjęli i słusznej sprawie do śmierci służyli – 07.01.2022

Jak Wigilię spędzali wyklęci a jak ich kaci rekonstruuje w filmach Marcin Maślanka – reżyser i scenarzysta.

Komentarze