MiŚ – Monsignor Hlond i świetlista przyszłość Polski – 22.06.2022 r.

Ewa Peret (prezes Towarzystwa Edukacyjnego) przekonuje do narodowego zawierzenia rodzin Maryi – Matce i Królowej.

Komentarze