MiŚ – modlę się za Polskę, przebaczam i wierzę, że nad światem zapanuje Idea Chrystusowa – 27.02.2020

O przesłaniu żołnierza wyklętego Łukasza Cieplinskiego mówi Marek Wernic – syn Powstańca Warszawskiego.

Komentarze