MiŚ – Mniszki z Jarosławia i ścięty pień co się odradza – 22.05.2023 r.

Ks. Marek Pieńkowski oprowadza po mieście i opactwie benedyktynek.