MiŚ – Mistyczka i Świta Królewska – 25.04.2022 r.

Feliks Grabowiec – brat z Niepokalanowa postulatorem Róży Wandy Niewęgłowskiej z Lublina.

Komentarze