MiŚ – miłosne pocałunki i stopy Chrystusa – 22.02.2024 r.

Ks. Radosław Wołkowycki na rekolekcjach akademickich poucza jak pozwolić odszukać się Panu Bogu.