MiŚ –Miles Christi i stan Państwa Bożego w Jerozolimie w dobie wypraw krzyżowych – 10.01.2022

Opowiada dr Konrad Filip Komarnicki autor „Trzeciego Przymierza’.

Komentarze