MiŚ – marność grzesznika i szerokość konfesjonału – 22.04.2022 r.

Ks. Nikos Skuras – szafarz Bożego Miłosierdzia – pochyla się jak gałąź pełna owoców nad nędzą penitentów.

Komentarze