Miś – Manifesty i szkolne rejestry – 14.02.2023 r.

Agnieszka Pawlik – Regulska: Edukacja włączająca dzieci niepełnosprawne intelektualnie ale nie wyłączająca dzieci pozostałych.