Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Mirosław Sitko, Stanisław Szwed, Julia Raszka, Marek Kanafek, Jakub Staroń – Poranek WNET ze Skoczowa – 23 lipca 2019 r.

Rynek w Skoczowie / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Poranka WNET można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:07 – 9:07 na: www.wnet.fm, 87.8 FM w Warszawie i 95.2 FM w Krakowie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

 

Goście Poranka WNET:

Paweł Bobołowicz – korespondent Radia WNET na Ukrainie;

Beata Macura – sekretarz urzędu miasta Skoczów;

Mirosław Sitko – burmistrz miasta Skoczowa;

Wojciech Grzebielec – historyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka;

Stanisław Szwed – poseł Prawa i Sprawiedliwości;

Marek Kanafek – wiceprezes zarządu Teksid Iron Poland;

Piotr Czakański – prezes stadniny koni Ochaby;

Rozalia Wawrowicz – Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie;

Jakub Staroń – Muzeum im. Św. Jana Sarkandera w Skoczowie;

Julia Raszka – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skoczowie.


Prowadzący: Tomasz Wybranowski

Wydawca: Jan Olendzki

Realizator: Karol Smyk


 

  Część pierwsza:

Mirosław Sitko / Fot. Konrad Tomaszewski

Fragment przemówienia św. Jana Pawła II w Skoczowie z 1995 r.

Mirosław Sitko opowiada o przyjeździe św. Jana Pawła II do Skoczowa w 1995 r. Jak stwierdza, wizyta Ojca Świętego nie była dla mieszkańców miasta zaskoczeniem, ponieważ to Skoczów wyszedł z inicjatywą zaproszenia głowy Kościoła. Niespodzianką było natomiast przyjęcie tego zaproszenia. Gość Poranka przypomina, że wizyta św. Jana Pawła II w Skoczowie w 1995 r. była częścią jego jedynej nieoficjalnej pielgrzymki do Polski. Burmistrz nazywa zarządzane przez siebie miasto miastem równowagi. Tu bowiem w zgodzie mieszkają katolicy i ewangelicy.

Beata Macura zaprasza do odwiedzenia Skoczowa, który określa mianem „serca powiatu cieszyńskiego”.

 

 

Część druga:

Wojciech Grzebielec / Fot. Konrad Tomaszewski

Wojciech Grzebielec przybliża historię wojny polsko-czechosłowackiej o teren Śląska Cieszyńskiego. Największe starcie tego konfliktu zbrojnego miało miejsce w dniach 28-30 stycznia właśnie pod Skoczowem. Historyk posuwa się wręcz do stwierdzenia, że gdyby nie zasługi tej miejscowości, Cieszyn nie zostałby przyłączony do II Rzeczypospolitej. Gość Poranka opowiada także o promocji w Skoczowie spuścizny pisarza Gustawa Morcinka, a także o Kaplicówce – wzgórzu będącym miejscem kultu męczennika Jana Sarkandera.

Stanisław Szwed dzieli się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa związanymi ze Skoczowem. To właśnie w tym miejscu w 1995 r. po raz pierwszy spotkał się ze św. Janem Pawłem II. Poseł jest zdania, że obecnie miasto jest dobrze zarządzane, a współpraca Skoczowa z rządem układa się pomyślnie. Gość Poranka ocenia też przedstawioną 13 lipca na Forum Programowym Platformy Obywatelskiej „szóstkę Schetyny”. Jednym z jej postulatów jest utrzymanie programu 500+ wprowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Poseł zwraca uwagę na niekonsekwencję tego ugrupowania – wcześniej bowiem nazywało ono to świadczenie „rozdawnictwem”.

 

 

Część trzecia:

Paweł Bobołowicz / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Paweł Bobołowicz opowiada o ciekawostkach dotyczących wyborów parlamentarnych na Ukrainie, które odbyły się tam w niedzielę. Opublikowała je internetowa gazeta Ukraińska Prawda. Poinformowała ona, że pierwszy raz od uzyskania przez ten kraj niepodległości jedna partia zdobyła samodzielną większość. Jest nią Sługa Narodu, która otrzymała 251 mandatów. Jej sukces jest bezprecedensowy – jedynym ugrupowaniem, którego popularność choćby zbliżała się do tej, którą cieszy się Sługa Narodu, była w 2012 r. Partia Regionów. Uzyskała ona wtedy 185 mandatów. Co ciekawe, 3/4 posłów nowoobranej Rady Najwyższej zasiada w niej po raz pierwszy. Wołodymyr Zełenski spełnił tym samym swoją obietnicę wyborczą wprowadzenia do polityki nowych twarzy.

Przegląd wiadomości lokalnych autorstwa Jana Olendzkiego.

Korespondencja „Ukraiński zwiad WNET”

 

 

Część czwarta:

Rozalia Wawrowicz / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Jakub Staroń opowiada o znaczeniu postaci Jana Sarkandra dla Skoczowa. Stwierdza, że choć poniósł on męczeńską śmierć z rąk ewangelików, to zdarzenie to stało się zaczątkiem porozumienia pomiędzy nimi a katolikami. Opowiada także o wizycie św. Jana Pawła II w tym mieście, którą określił jako „nowe drzwi historii dla regionu”.

Rozalia Wawrowicz ubolewa nad spadającą popularnością twórczości Gustawa Morcinka. Mówi również o poświęconym mu muzeum oraz atrakcjach Skoczowa.

Marek Kanafek opowiada o działalności Teksid Iron Poland, która dwa lata temu obchodziła swoje 70. urodziny. Firma ta, nazywana w Skoczowie Odlewnią, produkuje komponenty do samochodów, w tym w przeszłości do Syrenki. Gość Poranka informuje, że fabryka pilnie potrzebuje rąk do pracy – brakuje jej 80 pracowników. Często kandydaci nie są jednak przygotowani do wypełniania swoich obowiązków. Wiceprezes zarządu wini za ten fakt polski system edukacji.

 

 

Część piąta:

Julia Raszka / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Julia Raszka zaprasza na wydarzenia kulturalne, które w najbliższym czasie odbędą się w Skoczowie. Informacje na ich temat znajdują się na Facebooku, do którego odwiedzenia dyrektor Miejskiego Centrum Kultury gorąco zachęca.

Piotr Czakański przybliża liczącą 220 lat historię Stadniny Koni Ochaby. Co ciekawe, jest to jeden z największych w Europie producentów warzyw. Ponadto stadnina dostarcza na rynek również karpie.

 

 


Posłuchaj całego „Poranka WNET” ze Skoczowa!


 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook