Mimo kłamstw opozycji Tarcza Antykryzysowa dla sektora pozarządowego zatacza coraz szersze kręgi! Piotr Mazurek (NIW) - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Mimo kłamstw opozycji Tarcza Antykryzysowa dla sektora pozarządowego zatacza coraz szersze kręgi! Piotr Mazurek (NIW)

Piotr Mazurek

Piotr Mazurek, dyrektor gabinetu premiera Piotra Glińskiego, członek Narodowego Instytutu Wolności i członek rady Narodowej Rady Rozwoju był gościem Tomasza Wybranowskiego w popołudniówce „Studia 37”

Rozmowę z Piotrem Mazurkiem rozpocząłem od sprawy zarzutów posłów opozycji, w tym gronie posłanki Agnieszki Ścigaj (Koalicja Polska: PSL – Kukiz’15). Opozycja twierdzi, że rząd Zjednoczonej Prawicy jedynie pozoruje pewne ruchy i działania, głównie w przestrzeni medialnej, ale niewiele z nich wynika. 

To zwykłe kłamstwa i przeinaczanie świata i faktów przez tzw. „żelazną opozycję”. Powiem, że 10 milionów złotych wędruje na wsparcie dla trzeciego sektora. Rada Ministrów przyjęła „Rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19”. – mówi Piotr Mazurek.

 

Tutaj do wysłuchania cała rozmowa z Piotrem Mazurkiem, dyrektorem gabinetu premiera Piotra Glińskiego:

 

Piotr Mazurek zauważył, że martwiąca się o organizacje pozarządowe i cały III sektor opozycja nie zrobiła wiele, kiedy przez osiem lat rządziła krajem i miała absolutną większość parlamentarną.

Kłamstwem poruszanym w mediach a stworzonym przez posłankę Agnieszkę Ścigaj jest to, że „PiS nie wspiera NGO i organizacji pozarządowych. Kłamstwo! Przypomnę pani poseł, że to właśnie dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności w historii polskich NGS’ów rozdysponowano najwięcej rządowych grantów. Sam NIW został powołany na wniosek profesora Piotra Glińskiego w 2017 roku. – punktuje opozycję Piotr Mazurek, członek Narodowego Instytutu Wolności/

Program Wsparcia Doraźnego jest adresowany do organizacji trzeciego sektora dotkniętych skutkami epidemii koronowirusa:

W kontekście zakresowym dwóch preferencji, czyli „działań wspierających” oraz „bezpieczeństwo NGO”, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. – powiedział Piotr Mazurek.

Należy przypomnieć, że budżet programu wynosi 10 mln zł. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wspiera organizacje pozarządowe, dostosowując działania agendy do rzeczywistych potrzeb i uwarunkowań III sektora. Uproszczono przede wszystkim procedury w taki sposób, aby rządowe rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby środowisk pozarządowych, niezależnie od ich potencjału czy zasobów.

Wierzymy, że właśnie te działania przyczynią się do budowy silnego i stabilnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. – puentuje Piotr Mazurek.  – Wierzymy, że przejrzyste zasady, konsultowanie działań i zamierzeń, oraz tylko otwarty dialog mogą zagwarantować optymalne wykorzystanie potencjału społecznego Polaków.

Do głównych programów Narodowego Instytutu Wolności (NIW) należą: FIO – „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, PROO – „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich”, Korpus Solidarności  a także program wsparcia rozwoju organizacji harcerskich i skautowych.

Od 12 maja 2020 roku organizacje mogą składać wnioski o dotację, za pośrednictwem Systemu Obsługi
Dotacji dostępnego na stronie generator.niw.gov.pl. W ramach pierwszego obszaru: „Działania
wspierające” – program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć, które uzupełnią zadania
administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 w społecznościach lokalnych.

Drugi obszar wsparcia, czyli „Bezpieczeństwo NGO”, to dofinansowanie kosztów działalności organizacji,
które pojawiły się w związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania do trwającego stanu
epidemii.

Maksymalna dotacja w Priorytecie Działania wspierające to 50 tys. zł, a w Priorytecie Bezpieczeństwo
NGO – 40 tys. zł. Organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden wniosek w każdym Priorytecie.

Dla słuchaczek i słuchaczy Radia WNET krótkie repetytorium o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To agencja wykonawcza, która odpowiada za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych. Flagowe Programy Instytutu to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich a także Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności.

przygotował Tomasz Wybranowski

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook