Marta Mathea Radwan: będąc dyrygentem należy podchodzić do muzyków z uśmiechem; tak, by czuli się bezpiecznie

Artystka opowiada m.in. o specyfice pracy dyrygenta oraz o tym, jak na jej działalność wpłynęła pandemia COVID-19.