Marek Kuchciński, Piotr Gliński, ks. Andrzej Stopyra – Poranek WNET z Lubaczowa – 7 września 2018 roku

To już 55. dzień naszej podróży! Tym razem nadajemy z Lubaczowa

Goście:

Marek Kuchciński – marszałek Sejmu;

Krzysztof Tchórzewski – minister energii;

Jan Krzysztof Ardanowaki – minister rolnictwa;

Ks. Andrzej Stopyra – proboszcz parafii konkatedralnej, wyświęconej przez ks kard. Mariana Jaworskiego;

Piotr Gliński – wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego;

Marian Banaś –wiceminister finansów, szef krajowej administracji skarbowej;

Alicja Antonik – katechetka, założycielka teatru „Arka Lwowska” w Lubaczowie, kandydat na stanowisko burmistrza miasta Lubaczów;

Barbara Thieme – emerytowana nauczycielka;

Krzysztof Szczepański – członek Rady Parafialnej, wiceprezes Klubu Inteligencji Parafialnej;

Jerzy Plucha– artysta, malarz.

 


Prowadzący: Krzysztof Skowroński

Realizator: Paweł Chodyna

Wydawca: Łukasz Jankowski


Część pierwsza:

Fragment homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Lubaczowie . Ks. Andrzej Stopyra opowiedział o historii konkatedry w Lubaczowie, o postaci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.

Marszałek Marek Kuchciński o najważniejszych spotkaniach, które odbyły się na tegorocznym,  XXVIII Forum  Ekonomicznym w Krynicy.

 

Część druga:

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski skomentował problemy i wyzwania jakie stoją obecnie przed polskim rolnictwem. Rząd jest zdeterminowany, aby wszystkie plany dotyczące polskiej wsi, jak m.in. rozszerzenie handlu detalicznego czy sprawa zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, zostaną przyjęte w szybkim terminie. Minister skomentował również sprawę odszkodowań dla rolników, których szczególnie mocno dotknęła tegoroczna susza.

 

Część trzecia: 

Fragment homilii Św. Jana Pawła II wygłoszonej  3 czerwca 1991 roku podczas mszy świętej, w której uczestniczyli goście dzisiejszego Poranka Wnet: Ks. Andrzej Stopyra – wyświęcony przez ks. kard. Mariana Jaworskiego oraz Bronisław Kosz. Kardynał prezbiter Marian Jaworski był Biskup Seniorem Archidiecezji Lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego, a 21 maja 1984 został prekonizowany administratorem apostolskim polskiej części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie.

 

Część czwarta: 

Krzysztof Szczepański opowiedział o swojej znajomości z ks. kard. Marianem Jaworskim. Ks Andrzej Stopyra opowiedział o śladach obecności kard. Mariana Jaworskiego w Archidiecezji Lubaczowskiej.

Jerzy Plucha opowiedział o swojej działalności artystycznej związanej z Archidiecezją w Lubaczowie, oraz o swoich kontaktach z ks. kard. Marianem Jaworskim. Artysta wykonał dla kościoła kilka kopii obrazów sakralnych.

 

Część piąta: 

Barbara Thieme opowiedziała o swojej znajomości z ks kard. Mariana Jaworskiego, który jest wielkim przyjacielem prowadzonego przez nią teatru dla młodzieży.

 

Część szósta:

Wspomnienie pobytu ks. kard. Mariana Jaworskiego w Lubaczowie. Fragment homilii św. Jana Pawła II.

Jan Bogatko skomentował doniesienia najnowsze medialne w Niemieckiej prasie.

 

Część siódma: 

Minister Piotr Gliński opowiedział o najciekawszych spotkaniach odbywających się na tegorocznym,  XXVIII Forum  Ekonomicznym w Krynicy. Wśród ważnych z poruszanych tematów był kryzys wartości europejskich, brak poczucia europejskiej wspólnoty. Kolejnym ważnym tematem była idea Trójmorza, w tym budowa nowej drogi kolejowej łącząca państwa tego regionu.

 

Część ósma:

Ks. Andrzej Stopyra opowiedział o historii Lubaczowa.

Minister Krzysztof Tchórzewski opowiedział o bezpieczeństwie energetycznym Polski.

 

Część dziewiąta: 

Alicja Antonik opowiedziała o zbliżających się wyborach samorządowych oraz o problemach i wyzwaniach stojących przed miastem Lubaczów.

 

Część dziesiąta: 


Posłuchaj całego Poranka WNET!


 

Komentarze