Magazyn Wnet – 13.12.2021 r.

Specjalne wydanie audycji, poświęcone stanowi wojennemu w 40. rocznicę jego ogłoszenia.

Gośćmi „Magazynu Wnet” byli:

Krzysztof Milewski – NZS Warszawa

Maria Dłużewska – Solidarność Walcząca

Marek Głowacki – Grupy Oporu

Adam Rosłoniec – Grupy Oporu

Milo Kurtis – muzyk, artysta, Radio Wnet

Mateusz Mróz – Grupy Oporu

Grzegorz Majchrzak – historyk, IPN

Komentarze