Magazyn Wnet – 04.11.2021 r.

Audycja z Otrębusów poświęcona Zespołowi Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Gośćmi „Magazynu Wnet” byli:

Katarzyna Pasieczna – rzecznik Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze

Jacek Boniecki – dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Paweł Bobołowicz – korespondent Radia Wnet na Ukrainie

Anette Ormańczyk – przewodnik po Centrum Folkloru Polskiego

Wioletta Milczuk – kierownik baletu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze

Zbigniew Kułagowski – biuro konkursowe Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka

Mirosław Ziomek – kierownik  chóru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze

Sławomir Orwat – autor Listy Polskich Przebojów Polish Chart

Komentarze