Maciej Krzyżanowski, Marcin Horała, Jan Piekło, dr Jacek Raubo, Piotr Kowalczuk – Popołudnie Wnet – 03.01.2023 r.

Featured Video Play Icon

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Popołudnia Wnet”:

Ks. prof. Witold Kawecki – specjalista z zakresu teologii moralnej;

Maciej Krzyżanowski – adwokat, mecenas;

Marcin Horała – poseł PiS;

Jan Piekło – były ambasador RP w Kijowie

Piotr Kowalczuk – korespondent Polskiego Radia w Rzymie;

Dr Jacek Raubo –  specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności.


Prowadzący: Magdalena Uchaniuk, Jaśmina Nowak

Realizator: Joanna Rejner, Paweł Dzierżek


Ks. prof. Witold Kawecki o pontyfikacie Benedykta XVl. Uważa, że trudny okres, na który przypadła służba Bogu i Kościołowi papieża nie była główną przyczyną abdykacji, lecz przekonanie, że udało się osiągnąć cele postawione przed Josephem Ratzingerem.


Maciej Krzyżanowski o sprawie porucznika Władysława Kuchno, który został aresztowany przez komunistyczny sąd i spędził w więzieniu prawie 10 lat. Nasz gość razem z rodziną działacza antykomunistycznego uda się jutro do Sądu Najwyższego, gdzie będzie rozpatrywana kasacja.


Marcin Horała komentuje spór Polski i Komisji Europejskiej w sprawie KPO. Ocenia propozycje zmian legislacyjnych zaproponowanych przez prezydenta RP. Jest przekonany, że projekt nie wniesie znaczące zmiany.


Jan Piekło wskazuje, że na Kremlu toczy się walka o wpływ, a Putin staje zakładnikiem elit politycznych. Tłumaczy, że Rosja traci suwerenność decyzji i uzależnia się od decyzji innych państw, takich jak Iran i Chiny. Rozmówca Jaśminy Nowak uważa, że po przegranej państwo-agresor prawdopodobnie się rozpadnie. Ponadto, nasz gość mówi o przyszłych relacjach Rosji i Europy. Jego zdaniem, należy skupić się na priorytetach Ukrainy i zaprzestać gospodarczych stosunków z Rosją.


Piotr Kowalczuk o uroczystościach pogrzebowych papieża-seniora Benedykta XVl. Korespondent zwraca uwagę, że Benedykt XVI w ostatnich latach mocno się wycofał z obecności w dyskursie społecznym. Wskazuje, że było tak przede wszystkim dlatego, by nie zakłócić pontyfikatu Franciszka.


Dr Jacek Raubo komentuje informacje o przemieszczaniu przez Rosję ładunków jądrowych. Zdaniem naszego gościa, jest do próba destabilizacji Ukrainy i Zachodu i wymuszenie określonych działań. Rozmówca Jaśminy Nowak odnosi się także do zakupów amunicji i sprzętu przez Polskę. Największy wyzwaniem dla Polski jest sformułowanie wojennej doktryny i wprowadzenie nowo zakupionego sprzętu do użytku przez polskie wojsko.

Komentarze