ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prof. Czesław Kłak, Waldemar Buda, Jadwiga Wiśniewska - Popołudnie WNET - 14.01.2020 r. - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prof. Czesław Kłak, Waldemar Buda, Jadwiga Wiśniewska – Popołudnie WNET – 14.01.2020 r.

Popołudnia WNET można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 na: www.wnet.fm, 87.8 FM w Warszawie i 95.2 FM w Krakowie. Zaprasza Łukasz Jankowski.

Goście Popołudnia WNET:

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – duszpasterz Ormian, historyk Kościoła

prof. Czesław Kłak – prawnik, sędzia Trybunału Stanu

Waldemar Buda – wiceminister  funduszy i polityki regionalnej

Jadwiga Wiśniewska – posłanka do Parlamentu Europejskiego (PiS)


Prowadzący: Łukasz Jankowski

Wydawca: Jan Olendzki

Realizator: Marcin Głos


Tadeusz Isakowicz-Zaleski / Fot. Jan Brewczyński, Radio WNET

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski wypowiada się na temat mającej się ukazać jutro książki, sygnowanej nazwiskami papieża-seniora Benedykta XVI i kard. Roberta Saraha ( na temat wątpliwości w kwestii autorstwa, wyjaśnionych już w komunikacie Katolickiej Agencji Informacyjnej pisaliśmy tutaj). Mówi o specyficznej sytuacji, w jakiej znalazł się Kościół po rezygnacji Benedykta XVI. Przypomina kontrowersje, jakie wywołał tzw. synod amazoński. Ks. Isakowicz-Zaleski ocenia, że Benedykt XVI jest jednym z najwybitniejszych teologów XX i XXI w. Jak mówi duchowny, należałoby zwołać ogólnoświatowy synod, który omówi stosunek Kościoła do zmian zachodzących na świecie, i zdecyduje, czy te zmiany powinny poskutkować zniesieniem przez Kościół celibatu.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego omawia nominacje kardynalskie papieża Franciszka, które mają na celu zapewnienie kontynuacji jego linii po przyszłym konklawe. Odnosi się do „grubiańskich” wypowiedzi niektórych polskich duchownych pod adresem papieża-seniora. Apeluje o wyższy poziom dyskusji wewnątrzkościelnej.

 

Sędzia Trybunału Stanu prof. Czesław Kłak komentuje „marsz tysiąca tóg”: Sędzia broni praworządności dobrze wykonując swoją pracę, a nie protestując. Nie uważam, żeby tego typu zgromadzenia publiczne służyły realizacji tego celu. Prof. Kłak zwraca uwagę, ze w sobotnim marszu brali udział czynni politycy, co powoduje, że zgromadzenie to było jeszcze bardziej kontrowersyjne.  Jak dodaje rozmówca Łukasza Jankowskiego: Nigdzie w konstytucji nie jest wskazane, żeby sędzia mógł oceniać działalność władzy państwowej. Również sędziowie nie są od tworzenia prawa. jeżeli zaprzeczymy tym założeniom, to podważymy fundamenty polskiego systemu prawnego. Prof. Kłak ocenia, że nie należy dopuszczać do zawodu sędziowskiego osób podatnych na wpływy polityczne. Stwierdza stanowczo, że każda osoba nominowana przez prezydenta jest legalnym sędzią.

 

Fot. Radio Wnet

Wiceminister Waldemar Buda krytykuje „marsz tysiąca tóg”. Wskazuje, że stroju sędziowskiego nie powinno się używać poza miejscem pracy. Zwraca uwagę, że podobne do proponowanych przez rząd przepisy dyscyplinujące sędziów obowiązują m.in. we Francji. Wiceminister Buda negatywnie ocenia działalność marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który, zdaniem gościa „Popołudnia WNET”, większość czasu , który powinien przeznaczyć na debatę nad zmianami w ustroju sądów powszechnych, spędził naz wycieczkach zagranicznych. Stwierdza, że wchodzenie w kompetencje rządu w zakresie polityki zagranicznej kwalifikuje prof. Grodzkiego do postawienia  przed Trybunałem Stanu.

Wiceminister Buda mówi o konieczności przywrócenia sprawiedliwości w polskim systemie emerytalnym poprzez przelanie na prywatne konta Polaków środków zgromadzonych w Otwartych Funduszów Emerytalnych.  Jak podkreśla, rząd będzie dążył do odbudowy zaufania Polaków, nadwątlonego przez „skok na OFE” wykonany przez rząd PO. Stwierdza, że współczynnik uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych na poziomie 40% jest zadowalającym, jak na początek funkcjonowania Planów, rezultatem.

 

Eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska mówi o kolejnej europarlamentarnej debacie na temat polskiej reformy sądownictwa. Określa ją jako element realizacji przez polska opozycję planu „ulica i zagranica”, nakreślonego przez Grzegorza Schetynę.  Rozmówczyni Łukasza Jankowskiego stwierdza, że Unia Europejska powinna zajmować się bardziej istotnymi dla przyszłości Europy sprawami.

Gość „Popołudnia WNET” odnosi się również do apelu Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o „zamrożenie” Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.Stwierdza, że jest za wcześnie na kategoryczne komentarze na ten temat. Jak dodaje europosłanka: Są państwa, które nie wykonują orzeczeń TSUE, i funkcjonują w Unii bardzo dobrze.  Jadwiga Wiśniewska zapewnia,że Zjednoczona Prawica będzie kontynuować reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości: Jesteśmy świadkami tego, że instytucje unijne chcą zawłaszczyć kolejne pola działania. Ich celem jest federalizacja Unii.  Rozmówczyni Łukasza Jankowskiego mówi, że Unia Europejska stsouje podwójne standardy w kwestii praworządności, podając przykład Francji, gdzie władza brutalnie obchodzi się z protestującymi m.in. na ulicach Paryża.

 

Przegląd wydarzeń autorstwa Jana Olendzkiego:

 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook