Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Burgs, Adam Słomka – Kurier w Samo Południe – 13.12.2022 r.

Fot. Wojciech Pędzich /Europejskie Centrum Solidarności - sala D, szpalery tarcz Milicji Obywatelskiej/ Źródło: Wikimedia Commons

Audycję prowadzi Łukasz Jankowski.

Goście „Kuriera w Samo Południe”:

Krzysztof Wyszkowski – działacz antykomunistyczny z czasów PRL;

Andrzej Burgs – Prezes zarządu Sygnis S.A.;

Adam Słomka – działacz opozycji demokratycznej w PRL.


Krzysztof Wyszkowski w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce mówi o wpływach tamtych wydarzeń na całokształt dzisiejszej polityki państwa.


Andrzej Burks o nowoczesnych technologiach firmy Sygnis S.A. w zakresie hardware. Tłumaczy, jakie rozwiązania są stosowane w zakresie produkcji oraz transportu.


Adam Słomka mówi o Polakach, którzy walczą na Ukrainie. Zaznacza, że głównie to są osoby polskiego pochodzenia urodzeni na Ukrainie. Spodziewa się, że w najbliższym czasie zostanie sformowany batalion.

 • Avatar

  Czy Pan Redaktor nie cierpiał słuchając anglicyzmów p. Burgsa?
  Case – Przypadek, przykład
  Custom – Niestandardowe, dostosowane
  Team – grupa
  Handmade – ręcznie robione
  Return zwrotu – ???
  Dekarbonizacja – ludobójstwo, depopulacja
  Może by poprawiać rozmówców operujących żargonem, chyba że żargon wrósł już w Polszczyznę?
  40 lat temu p. Burgs używałby rusycyzmów?

Komentarze