Krystyna Dzierżyńska w Studio WILNO – 31.03.2022 r.

O wyróżnieniu w konkursie „Polak Roku”; o kondycji szkół polskich na Litwie; o dramatycznej sytuacji dwóch polskich szkól w rejonie trockim; jak też o korzyściach projektu „Mackiewiczówka”.

Gościliśmy w „Studio Wilno”:

Krystyna Dzierżyńska — wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”; laureatka 24 edycji konkursu „Polak Roku”;


Prowadząca: Agata Antoniewicz

Realizator: Paweł Belous


Komentarze