Karol Rabenda, Adam Becker, Jacek Zarzecki, Piotr Liroy-Marzec – Popołudnie Wnet – 29.10.2021 r.

Popołudnia Wnet można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 na: www.wnet.fm oraz w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy.

Goście „Popołudnia Wnet”:

Karol Rabenda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Partia Republikańska

Jacek Zarzecki – prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Mateusz Benedyk – ekonomista, dyrektor generalny  Instytutu Misesa

Adam Becker – przedsiębiorca, youtuber, obserwator życia politycznego w USA

Piotr Liroy-Marzec – założyciel Polskiej Izby Konopii, współwłaściciel marki LiRoyal, muzyk, były poseł

 Krzysztof Miklas – dziennikarz, komentator sportowy


Prowadzący: Adrian Kowarzyk

Realizator: Franciszek Żyła, Mateusz Jeżewski


Karol Rabenda / Fot. https://web.archive.org/web/20211006190443/https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/karol-rabenda, Wikimedia Commons

Karol Rabenda omawia problem wzrostu cen nawozów. Opowiada o swoich odpowiedzialnościach jako minister aktywów państwowych. Deklaruje gotowość rządu do szerokiego uruchomienia sieci szpitali tymczasowych w razie eskalacji epidemii COVID-19. Gość „Popołudnia Wnet” deklaruje przywiązanie do idei wolnego rynku jako zgodnej z tradycją polskiego republikanizmu. Podkreśla przy tym, że istnieją takie obszary gospodarki, które muszą podlegać kontroli państwowej, jak np. energetyka.

Poruszony zostaje temat Polskiego Ładu. Rozmówca Adriana Kowarzyka wyraża przekonanie, że będzie on kołem zamachowym dla całej polskiej gospodarki i przyczyni się do zmniejszenia dystansu między Polską a krajami Europy Zachodniej.


Krowa / elslucker, Pixabay.com (Pixabay License)

Jacek Zarzecki omawia sytuację na polskim rynku wołowiny. Zwraca uwagę na jego stabilność.  Podkreśla fakt zwiększania się poszerzania się zasięgu rynków zbytu. Prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego postuluje zacieśnienie współpracy wszystkich stron zainteresowanych rozwojem produkcji mięsa wołowego w Polsce. Gość „Popołudnia Wnet” wskazuje, że produkcja mięsa, wbrew obiegowym opiniom, nie jest istotnym źródłem emisji CO2; pochłania również mniej wody niż zwykle się podaje. Ponadto, spożycie mięsa w odpowiednich ilościach nie szkodzi zdrowiu człowieka.


Fot. CC0, Pixabay

Mateusz Benedyk prognozuje, że wysoka inflacja w Polsce utrzyma się co najmniej przez kilka miesięcy. Jak mówi, przyczyną tego stanu rzeczy są antykryzysowe działania rządu. Zdaniem eksperta konieczna jest radykalna zmiana polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.  Ekonomista postuluje wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej i ograniczenie wydatków państwa. Utrzymywanie niskich stóp procentowych określa mianem „aberracji”.


Adam Becker komentuje plany Donalda Trumpa odnośnie utworzenia nowego portalu społecznościowego. Odnosi się również do obowiązującego obecnie systemu ekonomicznego. Jak wskazuje, uległ on zepsuciu na skutek zniesieniu tzw. parytetu złota.  Komentator ubolewa nad rugowaniem wartości konserwatywnych z mediów. Zapowiada ponadto własną inicjatywę polityczną.


Opowieść Krzysztofa Miklasa o Henryku Jaskule, pierwszym polskim żeglarzu, który opłynął świat bez zawijania po drodze do portu.


Fot. Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0

Piotr Liroy-Marzec mówi o działalności Polskiej Izby Konopii. Wskazuje, że ich hodowcy potrzebują ochrony prawnej.  Jak ocenia, wrogie podejście do konopii wynika z niewiedzy. W opinii rozmówcy Adriana Kowarzyka, rugowanie konopii źle wpływa na zdrowie ludzi i stan gospodarki państwa.

Komentarze