John Bramblitt: Lepiej przeżywać nasze życie jak by było dziełem sztuki – audycja „Jesteśmy razem”

Bohaterem audycji był John Bramblitt, który był gościem na konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND. O nim, o manifestacji niewidomych i innych ważnych momentach, rozmawialiśmy w ostatnią sobotę!

Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Święta Białej Laski Fundacja Szansa dla Niewidomych zorganizowała międzynarodową konferencję, wielowątkowe wydarzenie, którego celem było omówienie sytuacji tej grupy obywateli w Polsce i na świecie, zaprezentowanie nowoczesnych metod niwelowania skutków braku wzroku i zaapelowanie do społeczeństwa i władz o jak najwięcej empatii i zrozumienia.

W ramach spotkania odbyły się m. in.:

Manifestacja ph.: „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Jest w Polsce tyle zaległości w dziedzinie wyrównywania życiowych szans osób z niepełnosprawnościami, że mimo starań sytuacja jest trudna.

– Czy niewidomy naprawdę może wyjść z domu i bezpiecznie dotrzeć do celu?

– Czy niewidomi są przyjmowani w szkołach i na uczelniach z otwartymi ramionami?

– Czy pracodawcy szanują niepełnosprawnych pracowników i osoby poszukujące ciekawego zajęcia i dobrego wynagrodzenia na rynku pracy?

– Czy niewidomi są obecni w mediach?

Spotkanie Wschód-Zachód – konferencja z udziałem władz World Blind Union z jej prezesem Fredric’iem Schroederem (USA) na czele oraz delegacjami 15 krajów.

Celem spotkania było omówienie sytuacji niewidomych na świecie oraz wypracowanie wspólnego komunikatu kierowanego stąd, z Polski, do władz państw i kierownictw instytucji ponadnarodowych. Główny referat pt.: „Information resulting in mobility and ability” wygłosił Honorowy Prezes Fundacji, Pan Marek Kalbarczyk.

Wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty

Rozliczne atrakcje: bezwzrokowe dyscypliny sportowe, konkursy i turnieje, koncerty z udziałem wybitnych artystów, między innymi niepełnosprawnych

Koncert integracyjny pod hasłem „20 lat Świata Otwartego dla Niewidomych” – Krzesimir Dębski, Anna Jurksztowicz, Monika Janik i przyjaciele

Komentarze