Jerzy Karwelis, Sławomir Grzyb, Jan Bogatko, Walery Bujwał – Poranek WNET – 23 grudnia 2020 r.

„Poranka WNET” można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:07 – 9:00 na: 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu i na www.wnet.fm. Zaprasza Krzysztof Skowroński.

 

Goście „Poranka WNET”:

Jerzy Karwelis – dziennikarz, publicysta;

Jan Bogatko – korespondent Radia WNET w Niemczech;

Sławomir Grzyb – koordynator Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej;

Grzegorz Kita – politolog;

Walery Bujwał – białoruski opozycjonista, uchodźca.

 


Prowadzący: Krzysztof Skowroński 

Realizator: Dariusz Kąkol


 

Zakładnik pieniądza / Fot. artbaggage / CC0

Jerzy Karwelis stwierdza, że konsekwencje pandemii koronawirusa będą znacznie poważniejsze niż te epidemiczne. Fundusz odbudowy UE zdaniem naszego gościa w dużym stopniu będą przeznaczone na cele ideologiczne oraz ekologiczne. Dziennikarz przewiduję, iż niebawem w związku z realizacją nowego unijnego Zielonego Ładu podrożeje znacznie energia elektryczna, a z tym większość produktów. Ponadto Karwelis sądzi, że skutkiem pandemii zubożeje klasa średnia, czyli ta część społeczeństwa, która zarządza małymi i średnimi firmami. Według naszego gościa na pandemii koronawirusa gospodarczo skorzystają Chiny oraz globaliści.


 

Sławomir Grzyb oznajmia, iż głos branży gastronomicznej w czasie pandemii koronawirusa nie jest wysłuchiwany przez rząd. „Gastronomia w chwili obecnej upada. Potrzebujemy wsparcia gości i klientów” – podkreśla. Nasz gość wątpi, aby ta branża została otworzona po 17 stycznia. Sytuacja jest więc tragiczna. Sławomir Grzyb zachęca, żeby poprzeć gastronomię na stronie: https://manifestgastro.pl/.


 

Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Walery Bujwał sądzi, że na Białorusi następuje proces odrodzenia narodowego. Obecnie Białorusini walczą z próbą przejęcia kraju przez Rosję. Właśnie powstają struktury, które mają odbudować państwo białoruskie. Według naszego gościa Swiatłana Cichanouska nie jest prawdziwym liderem białoruskiej rewolucji i nie prowadzi polityki na rzecz demokratyzacji państwa. Krytycznie spogląda na obecny stan Rosji. Podkreśla, że w Federacji Rosyjskiej trwa wielki kryzys, który doprowadzi imperium do upadku. Zdaniem Bujwała narody zamieszkujące państwo rosyjskie zbuntują się przeciwko władzy centralnej.


 

Grzegorz Kita opowiada o Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej.


 

Jan Bogatko o zadłużeniu się krajów związkowych w Niemczech. Sytuacja w kilku regionach jest bardzo niepokojąca.


 

Posłuchaj całego „Poranka WNET”!


 

Komentarze