Jarosław Narkiewicz – w Studio WILNO – 24.11.2022 r.

O Polonii i Polakach na świecie, wyzwaniach w XXI w., nowych polach do zagospodarowania, jak też współpracy polskich organizacji z różnych krajów w tym różnice, podobieństwa Polaków z wsch. i zach.

Gościliśmy w „Studio Wilno”:

Jarosław Narkiewicz –przewodniczący Rady Polonii Świata, wiceprzewodniczący ugrupowania politycznego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) oraz wiceprzewodniczący organizacji społecznej Związku Polaków na Litwie (ZPL).

Prowadząca: Agata Antoniewicz

Realizator: Asia Rejner

Komentarze