Jan Józef Kasprzyk – w Studio WILNO – 08.12.2022r.

Jan Józef Kasprzyk

O uroczystych obchodach 155 rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudzkiego w
Wilnie i Zułowie.

Gościliśmy w „Studio Wilno”:

Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych


Prowadząca: Agata Antoniewicz

Realizator: Daniel Chybowski


„Wspaniałe obchody, które rozpoczęły się już w niedzielę w cudownym wspaniałym jak zawsze Wilnie i
trwały dwa dni zgromadziły zarówno Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie jak i Polaków, którzy
przybyli specjalnie na te obchody w 155 rocznicę urodzin Józefa Piłsudzkiego z różnych zakątków Polski.
To były też obchody, które zgromadziły i na wileńskiej Rossie i w Ostrej Bramie w niedzielę, a w
poniedziałek w Powiewiórce i w Zułowie przedstawicieli pięciu pokoleń Polaków i to jest niezwykle
ważne i bardzo budujące (..) ”
„Pamięć o Józefie Piłsudzkim i nawiązywanie, odwoływanie się do jego wielkiej idei niepodległościowej
jest takie samo ważne, bez względu na to czy ma się lat 100, czy ma się lat kilkanaście. To jest też
przykład na to, że myśl Józefa Pilsudzkiego ma charakter absolutnie ponad czasowy.”
„Józef Piłsudzki skonstruował przed ponad stu laty niezwykle ważną i trafną diagnozę polskości, mówiąc,
że polskość to jest umiłowanie wolności, po drugie wyznaczył niepodległość jako ten kierunek do
którego trzeba dążyć i wokół którego, potem po odzyskaniu niepodległości, się skupiać i wreszcie
pozostawił nam przesłanie, które również jest niezwykle aktualne współcześnie, iż trzeba budować
zarówno Polskę jak i kraje Europy Środkowo Wschodniej na tyle silne i mocne aby mogły stanowić tarczę
ochronną wobec imperializmu rosyjskiego, który to Józef Piłsudzki bardzo trafnie diagnozował i który jak
widzimy w ostatnich latach nic na swoich imperialnych chęciach i zamiarach nie zmienił się.”
„Wilno, Wileńszczyzna jest nie tylko przecież miasto Józefa Piłsudskiego, to nie tylko miłe miasto jak
Piłsudzki o nim mówił, ale to miasto, gdzie właściwie stworzył się nasz Polski kod kulturowy. „
„Po wizycie w Wilnie zawsze człowiek czuje się lepszy piękniejszy bardziej kochający ludzi.”
„Takie moje marzenie, może ono uda się zrealizować, wiąże się z obecnością na uroczystościach w tym
roku, mianowicie wracając z Zułowa, jadąc do Wilna odwiedziliśmy Bezdany, czyli stację kolejową, gdzie
Józef Piłsudzki i jego współpracownicy dokonali napadu na rosyjski pociąg pocztowy zdobywając ruble
niezbędne do tego, aby potem prowadzić działalność niepodległościową. Bardzo piękna wspaniała
filmowa wręcz akcja- sfilmowana przed kilkoma laty w filmie fabularnym „Piłsudski w Polsce”
brawurowa akcja w takim przekazie kowbojskim, a w wymiarze historycznym jedna z największych akcji
niepodległościowych. I teraz co jest ważne: mianowicie, ta stacja właściwie się zachowała, może warto,
aby na niej znalazła się tablica upamiętniająca to, iż w tym miejscu czterech premierów Rzeczypospolitej
i działaczy TPS’u również wywodzących się z tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego dokonało
skutecznej akcji bojowej przeciwko Rosjanom. Myślę, że to dla tradycji wspólnej polskiej i litewskiej też
jest ważne miejsce.”

Komentarze