Gawęda historyczna – 22.02.2022 r. – prowadzi dr Krzysztof Jabłonka

Dokończenie cyklu audycji na temat historii pieniądza. Ponadto o rocznicy francuskiej rewolucji lutowej i rocznicy wybuchu powstania krakowskiego

Komentarze