Gawęda historyczna – 11.01.2022 r. – prowadzi dr Krzysztof Jabłonka

Audycja o różnych formach płatności na przestrzeni dziejów.

Komentarze