Gawęda historyczna – 02.11.2021 r. – zaprasza dr Krzysztof Jabłonka

W audycji dokończenie opowieści o Węgrzech i rozmowa z Markiem Kielanowskim o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Komentarze