Gaspar Keresztes, Gyöngy Harmat Kis: o życiu Węgrów w Polsce

Pracownicy Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka opowiadają o swoich spostrzeżeniach nt. Polski.