Fundacja Bratnia Dusza apeluje o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu polskich dzieci ze Lwowa

Iwona Romaniak / Fot. materiały Fundacji Dobra Dusza

Iwona Romaniak, prezes fundacji od lat pomaga u siebie w Krynicy Zdroju, ale też na Ukrainie, szczególnie jest zaangażowana we wsparcie rodaków na Kresach.

Fundacja Bratnia Dusza apeluje o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu polskich dzieci ze Lwowa Iwona Romaniak, prezes fundacji od lat pomaga u siebie w Krynicy Zdroju, ale też na Ukrainie, szczególnie jest zaangażowana we wsparcie rodaków na Kresach Działalność dobroczynna i pomocowa Fundacji Bratnia Dusza z Krynicy Zdroju jest wielotorowa. Z jednej strony prowadzi inicjatywy w swoich okolicach, w Małopolsce, z drugiej jest bardzo zaangażowana w pomoc Polakom na Ukrainie. Jednym z kierunków jest pomoc seniorom:

Mamy tak dużo Polaków na Kresach. Ludzi potrzebujących tego kontaktu, tej rozmowy. W Katolickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku we Lwowie jest ponad stu seniorów, stu Polaków, którzy potrzebują codziennego wsparcia. Z którymi robimy takie święta, jak Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie, „opłatek”. Jeździmy też na winicczyznę, gdzie robimy Święto Niepodległości. – powiedziała prezes Iwona Romaniak.

Bratnia Dusza angażuje się również w pomoc dzieciom i młodzieży z Kresów. Niedawno zorganizowali wyjazd dzieci z katedry lwowskiej. Tymczasem inna parafia rzymskokatolicka ze Lwowa, św. Antoniego zwróciła się do fundacji o pomoc, ponieważ jeden ze sponsorów wyjazdu dzieci do Polski wycofał się. Iwona Romaniak prosi zatem o wsparcie ludzi dobrej woli: -Dzieci są przygotowane, sponsor się wycofał i Drodzy Państwo, musimy pomóc! Fundację można wesprzeć poprzez wpłaty na:

Fundacja Bratnia Dusza Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

13 8802 0002 2002 2003 5295 0001 Iwona Romaniak

Prezes Zarządu Tel. 511 243 447

Studio Lwów przestało być wyszczególnioną pozycją w ramówce Radia Wnet. Stało się integralną częścią Czarnego Nieba. Niemniej będziemy publikować ważniejsze materiały dotyczące Lwowa w portalu Radia Wnet.

Wojciech Jankowski

Na zdjęciu Iwona Romaniak z seniorami z Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie

Komentarze