Dzień Białoruski w Radiu Wnet – Poranek Wnet – 27.03.2023 r.

Featured Video Play Icon

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Poranka Wnet”:

Oleg Łatyszonek – prezes białoruskiego stowarzyszenia historycznego;

Iwan Sawanowicz – korespondent redakcji białoruskiej w Warszawie;

Iwonka Surwiłła –  szefowa Rady BNR;

Grzegorz Milko – dziennikarz sportowy;

Paweł Łatuszka – członek Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego;

Robert Winnicki – poseł Konfederacji;

Uładzimir Łaptsewicz – korespondent redakcji białoruskiej w Białymstoku;


Prowadzący: Olga Siamaszko, Paweł Bobołowicz

Realizator: Marcin Suchmiel


Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Komentarze