Dr Krzysztof Jabłonka o Józefie Piłsudskim – Wolność WNET – 22.06.2021 r.

Co łączy katastrofę tunguską ze Związkiem Walki Czynnej? Dr Krzysztof Jabłonka o rewolucyjnej działalności Józefa Piłsudskiego na początku XX w.