Dr hab. Mirosław Szumiło/Ks. Josef Toufar - czechosłowacki Popiełuszko/Katolicy ofiarami reżimu komunistycznego - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Dr hab. Mirosław Szumiło/Ks. Josef Toufar – czechosłowacki Popiełuszko/Katolicy ofiarami reżimu komunistycznego

W czasach, gdy w Europie dochodzi do dewastacji kapliczek i krzyży oraz wyśmiewa się chodzącą na religię młodzież, warto przypomnieć postać księdza Jesefa, czyhorskiego proboszcza.

Ksiądz Josef Toufar (1902-1950) został oskarżony o sfingowanie „cudu czyhoskiego” i posądzony o skandal obyczajowy. Podczas odprawianej przez niego Mszy św., gdy mówił o obecnym żywym Chrystusie, kilkakrotnie poruszył się krzyżyk przy ołtarzu. O życiu i śmierci ks. Toufara opowiadał w audycji Koloseum dr hab. Mirosław Szumiło, profesor UMCS w Lublinie, historyk w Instytucie Pamięci Narodowej.

Zapraszamy na spotkanie wokół książki Miloša Doležala „Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć. Dramat życia, kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czyhoskiego proboszcza ks. Josefa Toufara” odbędzie się 27 lutego (czwartek). Warszawa, godz. 17.30, Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Marszałkowska 21/25.

W spotkaniu udział wezmą:

Miloš Doležal –autor książki

prof. Tomáš Petráček – historyk,  postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Josefa Toufara

Jaroslav Šubrt – publicysta katolicki, tłumacz polskiej literatury historycznej

Prowadzenie:

dr hab. Mirosław Szumiło – historyk (IPN, UMCS)

Jak reżim komunistyczny doprowadził do odejścia z Kościoła znacznej części wiernych w Czechosłowacji? Jak Polacy współpracowali z katolikami w latach komunizmu po podziale na Czechy i na Słowację? Czesi i Słowacy odczuwają brak pasterzy Kościoła, których pozbawili ich komuniści. Władze komunistyczne skutecznie dzieliły wiernych i oddalały ich od Kościoła. Jednak katolicy z obu krajów pamiętają przesłania kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II, pielgrzymki do Polski, wspólne spotkania oazowe, podczas których modlili się z nimi Polacy. Na pielgrzymki do Polski przyjeżdżają także teraz. Zapraszamy do wysłuchania audycji, którą prowadziła Ewa Tylus.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook