Dr Andrzej Pukszto  – w Studio WILNO – 02.02.2023 r.

O tym jak Litwa zmieniła się od momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę, o relacjach polsko- litewskich w nowym 2023 r. Wspominamy też 160. rocznicę powstania styczniowego.