Dorota Janiszewska-Jakubiak – w Studio WILNO – 18.05.2023 r.

O dwudniowej historycznej polsko-litewskiej konferencji naukowej poświęconej wspólnym doświadczeniom konserwatorskim; jak też o projektach konserwatorsko-badawczych realizowanych na Litwie.