Doktor Krzysztof Jabłonka w audycji Sztuka jest magią – 24.07.2023 r.

Gościem Joanny Rawik w audycji Sztuka jest magią był historyk dr Krzysztof Jabłonka. Tematem przewodnim była cywilizacja i sztuka Ormian oraz ich światowe znaczenie jako narodu i kultury