Dmytro Antoniuk, Krzysztof Tchórzewski, Urszula Rusecka, dr Andrzej Dragan, Jan Bogatko – Poranek Wnet – 05.10.2022 r.

Magdalena Uchaniuk, fot.: Małgorzata Kleszcz, Radio Wnet

Poranka Wnet można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Poranka Wnet”:

Dmytro Antoniuk – korespondent Radia Wnet w Ukrainie;

Krzysztof Tchórzewski – poseł PiS;

Urszula Rusecka – wicerzecznik PiS;

Dr Andrzej Dragan – fizyk;

Jan Bogatko – gospodarz Studio za Nysa.


Prowadzący: Magdalena Uchaniuk

Realizator: Szymon Dąbrowski


Wielka Wyprawa Radia Wnet dotarła do Prisztiny. Jan Olendzki i Piotr Mateusz Bobołowicz z relacją ze stolicy Kosowo. Zwracają uwagę na nowoczesność kraju, mimo wojny, która miała miejsce pod koniec tysiąclecia. Na to wydarzenie i trwający konflikt z Serbią wskazują jedynie pojawiające się na drogach samochody wojskowe i śmigłowce.


Elon Musk / Fot. Heisenberg Media, Flickr.com

Dmytro Antoniuk informuje o toczących się walkach w obwodzie ługańskim. Armia ukraińska odnosi kolejne sukcesy na wschodnim froncie. Ponadto, donosi jak została odebrana propozycja Elona Muska o pokojowym porozumieniu między Ukrainą i Rosją. Tłumaczy, że ten temat był szeroko komentowany przez media ukraińskie i wywołał reakcje także polityków.


Krzysztof Tchórzewski / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

Krzysztof Tchórzewski mówi o możliwych następcach Michała Dworczyka. Uważa, że Marek Kuchciński mógłby być, jego zdaniem, dobrym kandydatem na objęcie stanowiska szefa KPRM, jednak do tego nie dojdzie. Tłumaczy, że podjęcie decyzji w tej sprawie nie nastąpi w najbliższym czasie. Ponadto, komentuje relacje między premierem Mateuszem Morawieckim a wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem.


Grzegorz Milko z najnowszymi wiadomościami sportowymi.


Urszula Rusecka / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

Urszula Rusecka komentuje opinię niemieckiego rządu o reparacjach dla Polski. Wskazuje, że mimo prób zamknięcia sprawy ze strony Niemiec, starania o odszkodowania materialne będą kontynuowane. Kolejnym krokiem jest sporządzenie raportu ze wskazaniem wszystkich elementów, podlegających reparacjom.

Bierzemy pod uwagę wszystkie narzędzia do rozpoczęcia sprawy.

Wicerzecznik PiS mówi także o relacjach Polski i innych państw UE z Węgrami. Wskazuje na ich uzależnienie energetyczne od Rosji, które warunkuje węgierską politykę w stosunku do Ukrainy.

Sprawa wojny w Ukrainie nas dzieli, jednak będziemy szukali wspólnych przestrzeni dla współpracy.


Andrzej Dragan / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

Dr Andrzej Dragan komentuje otrzymanie Nagrody Nobla z fizyki przez Alaina Aspecta, Johna F. Clausera i Antona Zeilingera, zajmujący się mechaniką kwantową, i jak do tego przyczynili się Polacy. Także mówi o zastosowaniu wyniku eksperymentów laureatów, pozwalających na zastosowanie nowej technologii, opartej na informacjach kwantowych w życiu codziennym.


Jan Bogatko naświetla jak została odebrana kwestia reparacji w niemieckich mediach. Tłumaczy, że Niemcy czują zobowiązania moralnego długu, jednak podważają kwestię wypłaty odszkodowań za straty materialne. Gospodarz Studio za Nysą jest przekonany, że niemiecka strona jest skłonna do załagodzenia tej sprawy w sposób, odpowiadający obu stronom.

Komentarze